Skip to Store Area:

Techniki-Express.gr

Φωτοβολταϊκά

Η εταιρεία   ασχολείται με  την μελέτη, την εγκατάσταση, την εμπορία και τεχνική υποστήριξη διασυνδεδεμένων και αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων.


Υπηρεσίες

velaki Ενημέρωση
velaki Επίσκεψη στον χώρο του υποψήφιου παραγωγού
velaki Οικονομοτεχνική μελέτη
velaki Εξασφάλιση χρηματοδότησης
velaki Διεκπεραίωση διαδικασιών με την ΔΕΗ
velaki Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος
velaki Συντήρηση φωτοβολταϊκού συστήματος


Προγράμματα Οικιακά και Μικρές Επιχειρήσεις

velaki Αφορά οικιακούς καταναλωτές και μικρές επιχειρήσεις για συστήματα ισχύος έως 10ΚW.
velaki Η τοποθέτηση των συστημάτων γίνεται στην στέγη , το δώμα ή τα στέγαστρα των βεραντών του κτηρίου.
velaki Η ενέργεια που παράγεται πωλείται στην ΔΕΗ με σύμβαση.
velaki Δεν απαιτείται άδεια.
velaki Τα έσοδα δεν φορολογούνται.
velaki Δεν χρειάζεται έναρξη  εταιρίας ή άνοιγμα βιβλίων.
velaki Όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει να έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο εγκατάστασης του συστήματος και λογαριασμό   ΔΕΗ στο όνομά τους.
velaki Για τις πολυκατοικίες με κοινή χρήση ταράτσας απαιτείται ομόφωνη παραχώρηση χρήσης του χώρου εγκατάστασης από τους ιδιοκτήτες και σύνδεση του λογαριασμού με το κοινόχρηστο.

 

Βιομηχανικές και Εμπορικές Στέγες

Οι βιομηχανικές και εμπορικές στέγες αποτελούν έναν ιδανικό χώρο για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων καθώς δίνεται η δυνατότητα εκμετάλλευσης τους προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με πολύ απλές διαδικασίες και ευνοϊκούς όρους.
Οφέλη για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις
Η νέα νομοθεσία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) παρέχει τη δυνατότητα άμεσης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες επιχειρήσεων. Για συστήματα ισχύος έως 1 μεγαβάτ (MW) σε στέγες δεν απαιτείται πλέον άδεια παραγωγής και περιβαλλοντική δανειοδότηση όπως συνέβαινε στο παρελθόν.   Το μόνο που χρειάζεται να κάνει μία επιχείρηση είναι να πάρει μία προσφορά όρων σύνδεσης από το Διαχειριστή του Συστήματος (ΔΕΣΜΗΕ), μία έγκριση μικρών εργασιών από την αρμόδια Πολεοδομία και να υπογράψει μία 20ετή σύμβαση αγοροπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας με τον ΔΕΣΜΗΕ. Σε όλα αυτά τα βήματα, η Techiki expressGp θα βρίσκεται δίπλα στις επιχειρήσεις για να τις διευκολύνει.


Τα βασικά πλεονεκτήματα που αφορούν σε επενδύσεις ΦΒ σε δώματα βιομηχανικών και εμπορικών κτιρίων:

velaki Φορολογικά οφέλη (πάγια επιχείρησης κλπ.)
velaki Επένδυση χωρίς ρίσκο, εγγυημένα έσοδα για 16 έτη
velaki Απόσβεση max ~9 έτη (μέσω δανείου)
velaki Αναβάθμιση ενεργειακής κλάσης κτιρίου (υποχρεωτικό πλέον το πιστοποιητικό)
velaki Δυνατότητα εμπορίας δικαιωμάτων ρύπων (CO2)
velaki Ενίσχυση πράσινου προφίλ εταιρείας & Ευνοϊκή μεταχείριση από διάφορες διατάξεις (φορολογικές – κανονιστικές)
velaki Πολύ μικρό ή μηδενικό απαιτούμενο αρχικό κεφάλαιο & Εξασφάλιση των κεφαλαίων
velaki Ταχείς πλέον διαδικασίες και γρήγορη εγκατάσταση

Η εταιρεία παρέχει πλήθος λύσεων τόσο για κεκλιμένες στέγες όσο και επίπεδα δώματα και αναλαμβάνει :   

velaki Την προμήθεια και εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών στη στέγη μίας επιχείρησης.
velaki Την χρηματοδότηση σε συνεργασία με Τραπεζικούς φορείς, με ειδικά διαμορφωμένα ελκυστικά πακέτα.
velaki Τον οικονομοτεχνικό έλεγχο για λογαριασμό της επιχείρησης, δηλαδή τον έλεγχο οικονομικής σκοπιμότητας του έργου, την επάρκεια της στατικής           κατασκευής του κτιρίου και την εκπόνηση της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών και σύνδεσής τους με το  δίκτυο της ΔΕΗ.
velaki Την προετοιμασία και υποβολή φακέλων για την χορήγηση της πολεοδομικής άδειας και για την υπογραφή των απαιτούμενων Συμβάσεων με τον ΔΕΣΜΗΕ και τη ΔΕΗ.
velaki Την έκδοση της Έγκρισης Επέκτασης Σκοπού από την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. (για όσες επιχειρήσεις είναι εγκατεστημένες εντός ΒΙ.ΠΕ.).
velaki Τη σύνδεση της εγκατάστασης με το δίκτυο.
velaki Τον έλεγχο και πιστοποίηση του συστήματος.
velaki Την ασφάλιση του συστήματος.
velaki Τη συντήρηση του συστήματος (εφόσον το επιθυμεί η επιχείρηση).       


Λίγα λόγια για τα Φωτοβολταϊκά

Τα φωτοβολταϊκά (ή Φ/Β) συστήματα αποτελούν μια από τις εφαρμογές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με τεράστιο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Εκμεταλλευόμενο το φωτοβολταϊκό φαινόμενο, το φωτοβολταϊκό σύστημα παράγει ηλεκτρική ενέργεια από την ηλιακή ενέργεια.
Τα φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν τα εξής πλεονεκτήματα:

velaki Τεχνολογία φιλική στο περιβάλλον: δεν προκαλούνται ρύποι από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
velaki Η ηλιακή ενέργεια είναι ανεξάντλητη ενεργειακή πηγή, διατίθεται παντού και δεν στοιχίζει απολύτως τίποτα
velaki Με την κατάλληλη γεωγραφική κατανομή, κοντά στους αντίστοιχους καταναλωτές ενέργειας, τα Φ/Β συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν χωρίς να απαιτείται ενίσχυση του δικτύου διανομής
velaki Η λειτουργία του συστήματος είναι ολοσχερώς αθόρυβη
velaki Έχουν σχεδόν μηδενικές απαιτήσεις συντήρησης
velaki Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής: οι κατασκευαστές εγγυώνται τα «κρύσταλλα» για 20-30 χρόνια λειτουργίας
velaki Υπάρχει πάντα η δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης, ώστε να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες των χρηστών
velaki Μπορούν να εγκατασταθούν πάνω σε ήδη υπάρχουσες κατασκευές, όπως είναι π.χ. η στέγη ενός σπιτιού ή η πρόσοψη ενός κτιρίου.
velaki Διαθέτουν ευελιξία στις εφαρμογές: τα Φ/Β συστήματα λειτουργούν άριστα τόσο ως αυτόνομα συστήματα, όσο και ως αυτόνομα υβριδικά συστήματα όταν συνδυάζονται με άλλες πηγές ενέργειας (συμβατικές ή ανανεώσιμες) και συσσωρευτές για την αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας. Επιπλέον, ένα μεγάλο πλεονέκτημα του Φ/Β συστήματος είναι ότι μπορεί να διασυνδεθεί με το δίκτυο ηλεκτροδότησης (διασυνδεδεμένο σύστημα), καταργώντας με τον τρόπο αυτό την ανάγκη για εφεδρεία και δίνοντας επιπλέον τη δυνατότητα στον χρήστη να πωλήσει τυχόν πλεονάζουσα ενέργεια στον διαχειριστή του ηλεκτρικού δικτύου.
 

καθαρισμός φωτοβολταϊκών

Inverter φωτοβολταϊκών


Σκέψου Πράσινα

velaki Συμμετοχή στην καθαρή παραγωγή ενέργειας
velaki Το κάθε Kw Φ/Β σύστημα αποτρέπει την παραγωγή 1,3 τόνου του διοξειδίου του άνθρακα  
velaki 1,3 τόνος διοξειδίου του άνθρακα χρειάζεται 2 στρέμματα δάσους για να απορροφηθεί