Πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ» 2018

εξοικονομώ κατ οικον ΙΙ 2018

Στόχος του προγράμματος αποτελεί η παροχή κινήτρων σε ωφελούμενους που καλύπτουν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια προκειμένου να πραγματοποιήσουν παρεμβάσεις για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση της κατοικίας τους.

Οι διαθέσιμοι πόροι από το ΕΣΠΑ 2014-2020 ανέρχονται σε περίπου 250εκ. €, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών κεφαλαίων, αναμένεται να ανέλθει στα 500 εκ. €.

 

Ποιοι το δικαιούνται:

Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου και το μεμονωμένο διαμέρισμα που ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια.

● Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.

● Υφίσταται νόμιμα, δεν είναι αυθαίρετη.

● Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

● Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που: έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών του παρακάτω πίνακα:

ξοικονομω κατ οικων 2 2018

Το κάθε άτομο μπορεί να υποβάλει μία αίτηση, είτε για ακίνητο που είναι κύρια κατοικία, είτε για ακίνητο που το έχει νοικιάσει σε τρίτο πρόσωπο για κύρια κατοικία.

 

Η Techniki express GP μπορεί να σας καλύπτει στην:

✓ Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης.

✓ Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Το πρόγραμμα καλύπτει προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάστασης.

 

Πιο αναλυτικά οι εργασίες για την αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης είναι:

✓ Ηλιακός θερμοσίφωνας

✓ Καυστήρα / Λέβητα πετρελαίου-συμπυκνώσεως ή φυσικού αερίου

✓ Ατομικός λέβητας φυσικού αερίου

✓ Αντλία θερμότητας

✓ Συστήματα θέρμανσης με βιομάζα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

 

Στάδια του προγράμματος

● Έλεγχος κριτηρίων επιλεξιμότητας της κατοικίας

● Εξέταση πιστοληπτικής ικανότητας του ιδιοκτήτη από την τράπεζα εφόσον επιθυμεί την διαμεσολάβηση της

● Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και επιλογή των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης

● Υποβολή των δικαιολογητικών

● Έγκριση αίτησης του ενδιαφερόμενου

● Υπογραφή της δανειακής σύμβασης (προαιρετικό)

● Υλοποίηση παρεμβάσεων

● Έκδοση δεύτερου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.

● Τελική εκταμίευση

 

Τηλεφωνήστε μας…για να ενημερωθείτε στο 211 40 12 153!