Επισκευή ψυγείου

Αναλαμβάνουμε την αποκατάσταση βλάβης που παρουσιάζεται σε οποιαδήποτε ηλεκτρική οικιακή συσκευή σας.
Οι τεχνικοί μας είναι άριστα εκπαιδευμένοι και ενήμεροι πάνω στην τεχνολογική εξέλιξη των συσκευών.

  • Ψυγεία
  • Καταψύκτες
  • Πλυντήρια
  • Κουζίνες
  • Μικροσυσκευές