Επισκευή επαγγελματικών ψυγείων

Αναλαμβάνουμε την επισκευή επαγγελματικών ψυγείων. Ανταποκρινόμαστε άμεσα σε επείγουσες περιπτώσεις και αποκαθιστούμε τις βλάβες με ασφάλεια και εγγύηση της εργασίας.

Οι τεχνικοί μας είναι άριστα εκπαιδευμένοι και ενήμεροι πάνω στην τεχνολογική εξέλιξη των συσκευών.