Έλεγχος διαρροής με θερμοκάμερα από 90€

Με την χρήση της θερμοκάμερας μπορούμε να εντοπίσουμε το ακριβές σημείο της διαρροής.

Τιμοκατάλογος

Εγκαταστάσεις Επισκευές και Συντηρήσεις